office@elkont.rs 011/ 2330-244 ︱ Fax: 011/ 2340-370

Politike Kvaliteta

Višegodišnje iskustvo, mnoštvo korisnika usluga, profesionalni odnos prema klijentima i razvoj znanja su neke od karakteristika i ciljeva politike kvaliteta a Sertifikat o akreditaciji je i dokaz kompetentnosti Kontrolne organizacije koja posluje u okviru Elkont Inženjeringa.

 

Politika nezavisnosti i nepristrasnosti

Politika nezavisnosti i nepristrasnosti

 

Politika kvaliteta Kontrolnog tela

Politika kvaliteta Kontrolnog tela