office@elkont.rs 011/ 2330-244 ︱ Fax: 011/ 2340-370

Liftovi i podizni mehanizmi

Kontrolno telo pruža usluge kontrolisanja proizvoda vertikalnog i kosog transporta koji su navedeni u obimu akreditacije.

Ovi proizvodi podležu periodičnom kontrolisanju, najmanje jednom godišnje,pa je obaveza svih imaoca i/ili korisnika ovih proizvoda da obezbede kontrolisanje u predviđenom roku i ispune svoju zakonsku obavezu.

Na osnovu kontrolisanja utvrđuje se da li je proizvod bezbedan za upotrebu i ispunjava propisom i standardom definisane zahteve

U slučaju prigovora i žalbi, procedura za prigovore i žalbe se može dostaviti na zahtev.

Višegodišnje iskustvo, mnoštvo korisnika usluga, profesionalni odnos prema klijentima i razvoj znanja su neke od karakteristika i ciljeva politike kvaliteta a Sertifikat o akreditaciji je i dokaz kompetentnosti Kontrolnog tela koja posluje u okviru Elkont Inženjeringa.

 

 
 

KONTAKT

ELKONT INŽENJERING D.O.O.
Ul. Jagodinska 17/2 11090 Beograd

Tel: 011/ 2330-244
Fax: 011/ 2340-370

E-mail : Elkont Inzenjering
E-mail : Kontrolno telo