office@elkont.rs 011/ 2330-244 ︱ Fax: 011/ 2340-370

Električne i gromobranske instalacije

Za bezbedno i pravilno funkcionisanje električnih i gromobranskih instalacija potrebno je da su iste pravilno projektovane, izvedene, puštene u funkciju i održavane. Svaki od ovih koraka morao bi biti dokumentovan i overen od strane preduzeća koje je vršilo radove.

Električne i gromobranske  instalacije bi trebalo proveravati pri svakoj od navedenih faza:

  •  Kontrolisanje novih instalacija pre puštanja u upotrebu
  •  Kontrolisanje nakon popravki i modifikacija na instalacijama
  •  Kontrolisanje instalacija u upotrebi

O svim izvršenim kontrolisanjima, u skladu sa rezultatima, Elkont Inženjering Kontrolno telo izdaje odgovarajući Izveštaj o kontrolisanju kojim se potvrđuje ispravnost električnih i gromobranskih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.

U slučaju prigovora i žalbi, procedura za prigovore i žalbe se može dostaviti na zahtev.

 
 

KONTAKT

ELKONT INŽENJERING D.O.O.
Ul. Jagodinska 17/2 11090 Beograd

Tel: 011/ 2330-244
Fax: 011/ 2340-370

E-mail : Elkont Inzenjering
E-mail : Kontrolno telo