Električne i gromobranske instalacije

Za bezbedno i pravilno funkcionisanje električnih i gromobranskih instalacija potrebno je da su iste pravilno projektovane, izvedene, puštene u funkciju i održavane. Svaki od ovih koraka morao bi biti dokumentovan i overen od strane preduzeća koje je vršilo radove.

Električne i gromobranske  instalacije bi trebalo proveravati pri svakoj od navedenih faza:

  •  Kontrolisanje novih instalacija pre puštanja u upotrebu
  •  Kontrolisanje nakon popravki i modifikacija na instalacijama
  •  Kontrolisanje instalacija u upotrebi

O svim izvršenim kontrolisanjima, u skladu sa rezultatima, Elkont Inženjering Kontrolno telo izdaje odgovarajući Izveštaj o kontrolisanju kojim se potvrđuje ispravnost električnih i gromobranskih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.

U slučaju prigovora i žalbi, procedura za prigovore i žalbe se može dostaviti na zahtev.