Elektronski zahtev za kontrolisanje proizvoda


O nama

ELKONT INŽENJERING je osnovan 1991 godine u Beogradu i bavi se usko stručnim poslovima tehničkog ispitivanja i kontrolisanja svih vrsta liftova, pokretnih stepenica (eskalatora) i staza i ostalih sličnih proizvoda za vertikalni i kosi transport ljudi i tereta.Elkont Inženjering je akreditovano telo koje posluje sa više stotina klijenata u Srbiji i aktivni je član Instituta za standardizaciju Srbije.
Više o tome ...

 

Kontrolno telo

Kontrolna organizacija pruža usluge kontrolisanja proizvoda vertikalnog i kosog transporta koji su navedeni u obimu akreditacije.

Ovi proizvodi podležu periodičnom kontrolisanju, najmanje jednom godišnje,pa je obaveza svih imaoca i/ili korisnika ovih proizvoda da obezbede kontrolisanje u predviđenom roku i ispune svoju zakonsku obavezu.
Više o tome ...

Kontrola instalacija

Za bezbedno i pravilno funkcionisanje električnih i gromobranskih instalacija potrebno je da su iste pravilno projektovane, izvedene, puštene u funkciju i održavane.O svim izvršenim kontrolisanjima, Elkont Inženjering izdaje Izveštaj o kontrolisanju kojim se potvrđuje ispravnost električnih i gromobranskih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.
Više o tome ...